Geschiedenis

De Chartreux, in Nederland beter bekend als de Karthuizer, is een van de oudere rassen.

Hoewel het ras pas sinds het begin van de vorige eeuw doelbewust gefokt wordt, is het door de eeuwen heen vaak beschreven in de werken van wetenschappers. Belangrijke biologen zoals Buffon en Linneaus onderscheidde verschillende Europese kattenrassen waarvan twee namen ons erg bekend zullen voorkomen, namelijk de Chartreux en de Angora.

 Over de herkomst van de Chartreux laten de biologen zich niet uit. Wel wordt er soms verwezen naar de Karthuizer monniken, maar deze kloosterorde wijst iedere verbondenheid met het ras resoluut van de hand.

Ook wordt er soms verwezen naar het Midden-Oosten en zelfs naar Zuid-Afrika maar deze theorie├źn zijn vaak vergezocht en blijven onbewezen. Logischer is het dat de Chartreux een benaming was voor de blauwe huiskatten die van origine in Frankrijk voorkomen. Blauw is immers een kleur die ook bij gewone huiskatten voorkomt en die bij veel mensen bewondering oproept.

 De Chartreux is onlosmakelijk verbonden met Frankrijk, waar zij grote populariteit geniet. De Franse liefde voor de Chartreux gaat ver terug. Zo droeg de  Franse dichter Joachim Du Bellay (1522-1560) al aan het begin van de 16de eeuw een gedicht op aan zijn overleden blauwe kat. Recentere voorbeelden zijn de Franse oud-President de Gaulle en de Franse schrijfster Colette die een boek schreef over haar favoriete Chartreux, Saha.

In Le Chat qui rit 4 en Le Chat qui rit 5 vindt u een uitgebreide versie van de geschiedenis.

Copyright Cattery Bont en Blauw 2004

 

Karakter              FIFe rasstandaard              Brits Korthaar vs Chartreux